KORESPONDENČNI OBČNI ZBOR PD LITIJA 2020

Obrazložitev

Občni zbor PD Litija je bil prvotno sklican 15.3.2020 z začetkom ob 11. uri v prostorih planinskega doma na Jančah. Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s korona virusom je bil članom poslan preklic sklica občnega zbora. Zaradi nujnosti izvedbe občnega zbora se zaradi epidemije sklicuje korespondenčni občni zbor. V skladu s pravili PD Litija je potrebno razrešiti staro vodstvo in organe PD Litija, izvoliti novo vodstvo in organe PD Litija, ter sprejeti finančno in vsebinsko poročilo ter poročilo NS. Prav tako je potrebno potrditi program dela za leto 2020. 

Kratka  navodila. 
- Preglejte glasilo Prusik, kjer so zbrana vsa poročila za 2019 in programi za 2020.
- Preglejte kandidacijso listo za volitve organov 2020 - 2024.
- Preglejte predlagane sklepe.
- Do nedelje 29.3.2020 nam sporočite svojo odločitev preko spletnega obrazca ali na društveno e-pošto ali pa svojo odločitev napišete in jo oddate v poštni nabiralnik na sedežu društva Ponoviška cesta 12, 1270 Litija. 

Gradivo za občni zbor

PRUSIK številka 50 - gradivo za občni zbor

Kandidacijska lista za volitve organov 2020 - 2024.

Predlagani sklepi občnega zbora

Pregled predlaganih sklepov.

Glasovanje - najkasneje do nedelje 29.3.2020

Svoj glas lahko oddate preko spleta (povezava).

ali pa svojo odločitev sporočite na pdlitija@gmail.com

ali pa svojo odločitev napišete in jo oddate v poštni nabiralnik na sedežu društva Ponoviška cesta 12, 1270 Litija.